Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ bảy
Ngày 07-12-2019
16:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ bảy
Ngày 07-12-2019
20:00
TUYẾT SÀI GÒN
Chủ nhật
Ngày 08-12-2019
16:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Chủ nhật
Ngày 08-12-2019
20:00
THÂM CUNG NỘI CHIẾN
Thứ sáu
Ngày 13-12-2019
20:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Thứ bảy
Ngày 14-12-2019
20:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Chủ nhật
Ngày 15-12-2019
20:00
CHUYỆN ẤY LÀ CHUYỆN NHỎ
Thứ sáu
Ngày 20-12-2019
20:00
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Thứ bảy
Ngày 21-12-2019
16:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ bảy
Ngày 21-12-2019
20:00
HỢP ĐỒNG YÊU ĐƯƠNG
Chủ nhật
Ngày 22-12-2019
16:00
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Chủ nhật
Ngày 22-12-2019
20:00
TUYẾT SÀI GÒN