Sân Khấu Thế Giới Trẻ | Kịch Gia Đình Thàn Phố Hồ Chí MInh

Diễn Viên, Kịch, Kịch gia đình

Ngày
Suất
Vở diễn
Hình ảnh
Thứ năm
Ngày 30-01-2020
14:00
CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA
Thứ năm
Ngày 30-01-2020
17:15
CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA
Thứ năm
Ngày 30-01-2020
20:30
THẦN TIÊN CŨNG NỔI ĐIÊN
Thứ sáu
Ngày 31-01-2020
14:00
NGÔI LÀNG MA
Thứ sáu
Ngày 31-01-2020
17:15
NGÔI LÀNG MA
Thứ sáu
Ngày 31-01-2020
20:30
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 01-02-2020
14:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 01-02-2020
17:15
CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA
Thứ bảy
Ngày 01-02-2020
20:30
CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA
Chủ nhật
Ngày 02-02-2020
14:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Chủ nhật
Ngày 02-02-2020
17:15
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Chủ nhật
Ngày 02-02-2020
20:30
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Thứ hai
Ngày 03-02-2020
17:15
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ hai
Ngày 03-02-2020
20:30
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ ba
Ngày 04-02-2020
17:15
CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA
Thứ ba
Ngày 04-02-2020
20:30
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Thứ tư
Ngày 05-02-2020
17:15
CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA
Thứ tư
Ngày 05-02-2020
20:30
DUYÊN MA TÌNH NGƯỜI
Thứ năm
Ngày 06-02-2020
17:15
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ năm
Ngày 06-02-2020
20:30
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)
Thứ sáu
Ngày 07-02-2020
17:15
CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA
Thứ sáu
Ngày 07-02-2020
20:30
CHUYỆN TÌNH BANGKOK
Thứ bảy
Ngày 08-02-2020
16:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Thứ bảy
Ngày 08-02-2020
20:00
CHUYỆN CŨ MÌNH BỎ QUA
Chủ nhật
Ngày 09-02-2020
16:00
CUỘC CHIẾN SẮC ĐẸP
Chủ nhật
Ngày 09-02-2020
20:00
THANH XÀ BẠCH XÀ (NT)